Wave / 2018

Main Point Karlín

19 - 23 hod

nevhodné pro epileptiky

Sdílet

Autor

Hyperbinary (CZ)

Experienciální studio, které pohání potřeba vytvářet plnohodnotné audiovizuální zážitky, digitální příběhy a představení se zapojením interaktivních médií.

Světelná instalace, tvořená sto dvaceti programovatelnými LED tyčemi, prozkoumává fyzikální jev vlnění a jeho formy. Příkladem může být energie kmitavého pohybu jedné částice, která se postupně přenáší na ostatní částice v okolí. Důsledkem je skutečnost, že energie kmitavého pohybu se v prostoru postupně šíří a přenáší se i na vzdálenější částice. Tímto způsobem se v hmotě šíří určitá změna, rozruch. Tyto jevy studio Hyperbinary přenáší do vizuální nebo audiovizuální podoby a vzniká tak dílo, které zkoumá svou vlastní formu, jelikož světlo a zvuk jsou formou vlnění.

Partner trasy
Patron instalace