Kláštěr sv. Anežky České

19:00 - 24:00

Sdílet

Autor

Adam Cigler & Petr Vacek (CZ)

Petr Vacek a Adam Cigler jsou mladí architekti, kteří se seznámili během studií na liberecké Fakultě umění a architektury. Spojuje je nadšení pro vesmír, vědu a pokročilé technologie, jež je však odvádí od fyzické architektury směrem k volným tvůrčím experimentům. Ve své tvorbě zkoumají synergické propojení nových technologií a kreativního uměleckého procesu. Vznikají tak díla, jejichž charakter nejlépe vystihují slova „design-code-make“.

Podporu mladého českého umění považuje Signal Festival za zcela zásadní. Již třetí rok jsme tak vyhlásili grantovou otevřenou výzvu Signal Calling, letos nově pořádanou s partnerem PrusaLab. Vítězný projekt Reflexe zaujal svou hloubkou a promyšleností. Objekt se skládá z pohyblivých zrcadel, která odrážejí a proměňují okolní svět. Divák, jenž přistupuje na osvícené jeviště, se stává součástí uměleckého díla. Jeho odraz v zrcadlech je postupně proměňován, fragmentován a dáván do nečekaných nových souvislostí. Rodí se tak sci-fi objekt, jenž návštěvníka pohlcuje a tvaruje dle svého vlastního scénáře. Vzniká nejen esteticky působivé umělecké dílo, ale rovněž prostor pro vlastní zamyšlení se. Reflexe obrazů symbolizuje reflexi minulosti. Fluidně vlnící se plocha zrcadel rozmělňuje skupinu zvídavých diváků na jednotlivé pixely. Jeden se stává obrazem druhého. Okolí pohlcuje a spojuje nás všechny. Jsme jen fragmentem společnosti, který nikam nezapadá a není ukotven? Nebo jsme součástí něčeho většího, shlukem pixelů, které se organicky přeskupují podle toho, jak na ně působí vnější neuchopitelné vlivy? Instalace symbolizuje most mezi jedincem a společností. Zdaleka nejdůležitější je však jejich vzájemný vztah. Reflexe toho současného, budoucího i historického. Revize minulosti totiž spočívá především v revizi každého z nás. 

Partner instalace