Multiverse .pan

není vhodné pro epileptiky, bariérové

Klementinum - Zrcadlová kaple

19:00 - 24:00

Sdílet

Autor

fuse* (I)

Studio fuse* se pohybuje na pomezí umění a vědy. Prozkoumává potenciál kreativního využití digitálních technologií a vytváří instalace a live-media performance, jež vždy počítají se silným emocionálním zapojením publika. Soustředí se na experimenty a díla, která inspirují, posouvají hranice a nabízí nečekanou souhru mezi světlem, prostorem, zvukem a pohybem. Kolektiv má také silný komunitní přesah. Věnuje se vzdělávání, sdílení zkušeností a pořádá festival elektronické hudby a vizuálního umění, NODE.  

Během minulého století bylo formulováno hned několik hypotéz týkajících se povahy našeho vesmíru. Některé teorie vedou k předpokladu existence takzvaného multivesmíru, tedy systému složeného z nekonečného počtu vesmírů, které existují vedle sebe mimo náš časoprostor. Audiovizuální instalace Multiverse .pan, která si tuto myšlenku propůjčila od amerického teoretika fyziky Lee Smolina, zobrazuje prostřednictvím sekvencí digitálních obrazů generovaných v reálném čase koloběh nekonečného zániku a zrození paralelních vesmírů. Koncept věčnosti a idea nekonečna zároveň upozorňují na to, jak silně se může návštěvník s dílem vzájemně ovlivňovat. Instalace se skládá z vertikální projekce a dvou velkých zrcadlových povrchů, jež vytváří nekonečný odraz. Vnímání reality se zesiluje a vzniká dojem, že za fyzickými zdmi nakonec přeci jen existuje neomezený a skutečně nekonečný prostor zcela bez hranic. Vztah, který vzniká, je dynamický, asymetrický a tvůrčí. Na jedné straně naše pomíjivá a zranitelná lidská perspektiva, na straně druhé pak něco tak obrovského, nepochopitelného a téměř neproniknutelného jako je vesmír. 

Patron instalace