Intensive reflections on modernity

není vhodné pro epileptiky

Smetanovo nábřeží

19:00 - 24:00

Sdílet

Autor

Jakub Pešek (CZ)

Jakub Pešek je light designer, vizuální umělec a scénograf, který dlouhodobě zkoumá možnosti práce se světlem ve vztahu k prostoru. Vede kreativní studio Lunchmeat, jež se pohybuje na pomezí umění a moderních technologií. Je rovněž zakladatelem Lunchmeat festivalu zaměřujícího se na elektronickou hudby a nová média. O hudební složku projektu se postaral portugalský experimentální hudebník IVVVO. 

Intensive reflections on modernity je site-specific architektonickou expanzí audiovizuálního díla do veřejného prostoru. Autor rozšiřuje abstraktní grafické vzory pomocí volumetrického světla laseru do třetího rozměru. Využívá pohyb, objem a rytmus. Změny v dynamice, kolize nebo komplementární trajektorie vytváří světelnou choreografii a scénář, ve kterém nové konfigurace a tvary ostře kontrastují s předcházejícími scénami. Čtyři výkonné lasery zde operují zhruba 10 metrů nad hladinou Vltavy. Celý systém pracuje se základními geometrickými prvky jako je bod, úsečka nebo kružnice. Podstatou instalace je absolutní až popisný synchron pohybu laserových paprsků a zvuku. Dokonalá synestezie, kterou dílo nakonec dekonstruuje svým vlastním jazykem.

Patron instalace