3CZ 1234 / 2018

Sady Svatopluka Čecha

19 - 23 hod

Sdílet

Autor

OBRAZ – OBRÁNCI ZVÍŘAT (CZ)

Nová nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat se zasazuje o to, aby společnost nevnímala zvířata jako zdroje lidského užitku, ale jako živé bytosti s vlastními zájmy. Zaměřuje se na vzdělávání jednotlivců i na prosazování legislativních změn a velkou pozornost v poslední době vzbudila svými aktivitami spojenými s klecovým chovem slepic.

Dovedete si představit život na stísněném prostoru chladné klece, kde místo denního světla blikotá pár zářivek? Právě takovou zkušenost divákům SIGNAL festivalu zprostředkuje nezisková organizace OBRAZ. Žárovky v klecích symbolizují zvířata, která v nich žijí. Některé z nich svítí, jiné jsou polámané a pár z nich je zcela rozbitých. Úzkým průchozím koridorem prostupuje strach, nervozita a zvuková stopa s původní nahrávkou z klecových farem.

Název projektu příhodně parafrázuje kodové označení vajec právě z těchto chovů, která všichni dobře známe ze skořápek.

Cílem instalace je rozšířit povědomí o životě nosnic a připomenout právě probíhající Světový den vajec.

Autorkou instalace je multimediální umělkyně Gabriela Prochazka. Hudební skladbu vytvořil Robert Lippok (raster-media).

Partner trasy
Powered by
Partner instalace